Samenwerken en ondersteunen

Voor de ouders

Uw zoon of dochter zit in groep 8 en komend jaar gaat uw kind een keuze maken voor het voortgezet onderwijs. Hieronder vindt u meer informatie die voor u van toepassing is.

Zorgplicht en samenwerken scholen

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen in de regio West-Friesland werken daarbij samen. Ons regionale samenwerkingsverband zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle scholen in de regio tezamen een breed pakket aan ondersteuning aanbieden.

Alle leerlingen krijgen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen. Wat een school te bieden heeft aan extra ondersteuning, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel dat elke school heeft opgesteld en bijvoorbeeld te vinden is op scholenopdekaart.nl. Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs maken deel uit van het passend onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kan hij of zij kiezen uit verschillende schoolsoorten.

Deze keuze wordt gemaakt aan de hand van het advies van de basisschool en op basis van de resultaten van de eindtoetsen, bijv. de Cito- of de Nio-toets. Naast het niveau van lesgeven, kan ook de manier van lesgeven per schoolsoort verschillen. Het ene niveau is niet per se beter dan het andere niveau. Het belangrijkste is, dat uw kind naar een school gaat waar hij of zij het best tot zijn of haar recht komt.

 

In Nederland worden de volgende typen vo-opleidingen aangeboden:

  • praktijkonderwijs
  • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, waaronder mavo);
  • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), namelijk atheneum en gymnasium.

Straks een baan

Het onderwijs legt de basis voor een latere carrière. U zult samen met uw kind een weloverwogen keuze moeten maken voor de juiste schoolsoort, de goede leerweg of het goede profiel.

Uw kind moet vooral gaan doen wat hem of haar het allerbeste past en waar hij of zij voldoende worden uitgedaagd, maar niet dusdanig  onder druk worden gezet dat de kans op mislukken groot is. U, als ouder, hebt daarin een belangrijke rol. Het is goed om nu al een beetje te kijken naar de beroepen waar uw kind geïnteresseerd in is. Ook het perspectief op de arbeidsmarkt is iets om rekening mee te houden. In sommige beroepen is nu eenmaal minder werk te vinden. In andere beroepen zijn de tekorten groot en is uw kind – zoals het er nu uitziet – dus van werk verzekerd.

Zes tips voor ouders

Natuurlijk wilt u als ouder het beste voor uw kind. Om de scholen goed met elkaar te kunnen vergelijken, kunt u van verschillende kanten informatie verzamelen.

1. www.westfrieslandleert.nl
In deze digitale schoolkeuzesite staat een korte omschrijving van de vo-scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio West-Friesland die tot het Samenwerkingsverband behoren.
U kunt zo u een school vinden die voldoet aan uw criteria. Ook kunt u hier algemene informatie over het voortgezet onderwijs (in West-Friesland) vinden.

Op de website van elke school kunt u naast extra informatie, ook een impressie krijgen van de sfeer op de school. Via deze site (waar u zich momenteel op bevindt) kunt u doorklikken naar de verschillende scholen van het Samenwerkingsverband.

2. Open dagen
Op een open dag kunt u de sfeer daadwerkelijk proeven en alle vragen die u heeft, direct aan de mensen van de school stellen. U vindt een overzicht van alle open dagen en informatiebijeenkomsten op deze site. [link naar de betreffende pagina toevoegen]

3. Kennismakingslessen
De meeste scholen bieden ook kennismakingslessen aan. Zo kan uw kind de school ‘in bedrijf’
meemaken en alvast een beeld vormen over de gang van zaken in het voortgezet onderwijs.

4. Gesprek met de school
Heeft u nog onbeantwoorde vragen over een school? Maak gerust een afspraak voor een gesprek op school en kom samen met uw kind langs om kennis te maken met het onderwijs en om de sfeer te proeven.

5. Schoolgids
Iedere school heeft een eigen schoolgids voor ouders. Hierin staan de uitgangspunten van de school, lestijden, speciale programma’s, kosten en nog meer praktische informatie. In veel gevallen is deze schoolgids op de website van de school te vinden.

6. Ervaringen van anderen
Kent u ouders met kinderen die al op de school zitten waar u en uw kind misschien voor willen kiezen? Vraag dan wat ze van de school vinden. Hun ervaringen kunnen u helpen om een goed beeld van de school te krijgen.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies