Hoe kan je je aanmelden?

Voor leerlingen:

Je meester of juf weet hoe je je kunt aanmelden voor je nieuwe school. Natuurlijk kunnen jij en je ouders ook kijken op de website van de school van je keuze. Daar staat precies wat je moet doen om je aan te melden. Kom je er niet uit, of heb je nog vragen? Dan kunnen jij of je ouders de school bellen of een mail sturen.

Voor ouders:

Op de website van de school waarvoor u uw zoon of dochter wilt aanmelden, vindt u meer informatie over de aanmeldingsprocedure. De groep 8-leerkracht van uw zoon of dochter kan u hier ook nader over informeren. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de betreffende vo-school.

De aanmeldformulieren kunt u hier direct downloaden:

– RSG Enkhuizen
– Martinus College
– OSG West-Friesland
– SG De Dijk
– Copernicus SG
– SG Newton
– Tabor Werenfridus
– Tabor Oscar Romero
– Tabor D’Ampte
– VSO de Stormvogel
– Clusius College

Aanmeldingsprocedure schooljaar
2019-2020

De kwaliteit van onderwijs hangt nauw samen met het aantal leerlingen. Om de inschrijvingen goed te verdelen over de verschillende scholen hebben het Atlas College en Tabor College in Hoorn afspraken gemaakt over het aantal leerlingen per school, zodat voorkomen wordt dat een gebouw overvol raakt. Op deze manier kunnen alle leerlingen goed onderwijs krijgen in een overzichtelijke school, waarin iedereen gezien en gekend wordt.

Altijd plek

De laatste jaren heeft verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen nooit tot problemen geleid. Toch is het denkbaar dat een leerling niet op de school van zijn/haar eerste keuze geplaatst kan worden, omdat de betreffende school dan overvol zou raken. Gelukkig is er in zo’n situatie dan altijd plaats op een andere school van het Atlas- of Tabor College en wordt in overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers bekeken, welke school het beste past bij de leerling. We zijn ons bewust dat we dit proces zorgvuldig moeten uitvoeren en overleggen dit altijd samen met de leerling, ouders of verzorgers. Mocht deze situatie zich voordoen dan volgen we onderstaande procedure om  willekeur te voorkomen. Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met het secretariaat van de school

Breed aanbod

In Hoorn hebben het Tabor College en het Atlas College ieder een school voor alle leerwegen van het vmbo (incl. mavo): d’Ampte en het SG Newton. Samen met de vmbo-locatie van het Clusius College hebben deze scholen voldoende plaats voor alle leerlingen in de regio met een mavo- of vmbo-advies. Oscar Romero van het Tabor College en OSG West-Friesland en Copernicus SG van het Atlas College bieden mavo (vmbo-t), havo en vwo. Daarnaast biedt Werenfridus van het Tabor College havo en vwo. Ook op deze scholen zijn er voldoende plaatsen voor alle leerlingen in de regio met een mavo-,havo- en vwo-advies. Er is dus voldoende plaats bij een gelijkmatige inschrijving over alle scholen.

De procedure

Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

  1. Aanmelden kan tot 13 maart 2020, 16.00 uur. Aanmelding betekent niet dat de leerling automatisch is geplaatst. Hij of zij moet voldoen aan de toelatingscriteria voor de diverse opleidingen. In het kader van passend onderwijs en de zorgplicht moet de school in staat zijn een passend onderwijstraject aan te bieden.
  2. De plaatsing van leerlingen gebeurt niet op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Alle leerlingen die zich voor 13 maart 2020, 16.00 uur, hebben aangemeld, worden geacht zich gelijktijdig te hebben aangemeld.
  3. De scholen hanteren voor de leerlingen die volgens de normen toelaatbaar zijn, de volgende voorrangsregels:
  4. Leerlingen die een LOOT-status hebben krijgen voorrang bij plaatsing op een school met een LOOT-status.

Wat is een LOOT-school? LOOT staat voor Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Het is een stichting die nauw samenwerkt met het NOC*NSF. Op een LOOT-school krijgen toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière.

  1. Als er al broers en/of zussen van leerlingen op een school zitten of als het kinderen zijn van personeelsleden van de betreffende locatie dan krijgen deze voorrang.
  2. Leerlingen uit het wervingsgebied die volgens de beschreven procedure zijn aangemeld, hebben voorrang op leerlingen van buiten het wervingsgebied. Bij voldoende plaatsingsruimte komen leerlingen van buiten het wervingsgebied in aanmerking voor aanmelding. Afstand/reistijd is hierbij een belangrijk criterium,
  3. Als de school na behandeling van alle aangemelde leerlingen niet genoeg plaatsen heeft, gaat de school over tot loting. De loting wordt onder toezicht van een notaris uitgevoerd.
  4. Over de uitslag van de loting worden de betrokkenen direct geïnformeerd. Hierbij wordt aangegeven op welke scholen nog ruimte is bij de betreffende opleiding. Uitgelote leerlingen krijgen het advies zich zo snel mogelijk op een andere school aan te melden. Op de scholen waar nog ruimte is bij een opleiding, wordt geen extra oriëntatiemogelijkheid aangeboden omdat de leerling zich immers al heeft kunnen oriënteren. Een kennismakingsbezoek is altijd mogelijk.
  5. De Cito-toets wordt pas na de aanmelding en plaatsing afgenomen. Als deze toets leidt tot een aangepast (hoger) basisschooladvies, dan kan alleen van plaatsing op een hoger niveau van een school sprake zijn als dat hogere niveau op die school wordt aangeboden en er ook plaats is in een klas van dat niveau. Mocht er op de school van aanmelding geen plaats zijn op de gewenste afdeling, zal de school helpen bij het vinden van een plaats op een andere school.

De zeven West-Friese gemeenten, Edam/Volendam, Zeevang, Beemster en de kernen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf van de gemeente Hollands Kroon

Vragen?

Heeft u vragen aan het Atlas College of Tabor College over de aanmeldingsprocedure?

Stuur dan een e-mail met uw vraag naar bb@tabor.nl of info@atlascollege.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren of contact met u opnemen.

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies